`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Tue, 19 Feb 2019 11:44:30 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > އާބާދީ

(19-02-2019)
ޖުމްލަ އާބާދީ
2057
1033 ފިރިހެން
އަންހެން 1024

ފިރިހެން އަންހެން
62 65 < 51
684 18 ≥ ¤ ≥ 65 691
287 18 > 282

ފިރިހެން އަންހެން
0 110-120 0
0 100-110 0
3 90-100 0
18 80-90 6
28 70-80 27
44 60-70 53
68 50-60 78
102 40-50 112
220 30-40 207
230 20-30 221
164 10-20 167
156 0-10 153
އާބާދީގެ އެވްރެޖް އުމުރު: 30.62 އަހަރު
ލައިފް އެކްސްޕެކްޓޭންސީ: 75.23 އަހަރު

އާބާދީ ހޯދާ
ތާރީޚް:
އުމުރު: އަހަރު ފުރި އަހަރު ނުފުރޭ
ޖިންސް: ފިރިހެން: އަންހެން:
ގޮތް: ދިރިއުޅުނު: މަރުވި:
ނަތީޖާ:

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2018-12-16)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް (2019-01-31)
  • ޚަބަރު: އޮޑިޓަރޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި (2019-02-13)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު