`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Tue, 23 Apr 2019 19:11:31 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > އާބާދީ

(23-04-2019)
ޖުމްލަ އާބާދީ
2056
1034 ފިރިހެން
އަންހެން 1022

ފިރިހެން އަންހެން
62 65 < 49
687 18 ≥ ¤ ≥ 65 694
285 18 > 279

ފިރިހެން އަންހެން
0 110-120 0
0 100-110 0
3 90-100 0
18 80-90 6
27 70-80 26
45 60-70 52
68 50-60 79
103 40-50 112
221 30-40 210
231 20-30 219
163 10-20 168
155 0-10 150
އާބާދީގެ އެވްރެޖް އުމުރު: 30.71 އަހަރު
ލައިފް އެކްސްޕެކްޓޭންސީ: 75.04 އަހަރު

އާބާދީ ހޯދާ
ތާރީޚް:
އުމުރު: އަހަރު ފުރި އަހަރު ނުފުރޭ
ޖިންސް: ފިރިހެން: އަންހެން:
ގޮތް: ދިރިއުޅުނު: މަރުވި:
ނަތީޖާ:

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-01-31)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް (2019-01-31)
  • ޚަބަރު: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސްގެ ފަރާތުން ދާންދޫގައި "ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ސޭފް ޑައިވިންގ އެވެއަރނެސް" ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބާއްވައިފި (2019-03-19)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު