`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Mon, 17 Jun 2019 02:01:17 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > އާބާދީ

(17-06-2019)
ޖުމްލަ އާބާދީ
2056
1032 ފިރިހެން
އަންހެން 1024

ފިރިހެން އަންހެން
63 65 < 49
685 18 ≥ ¤ ≥ 65 697
284 18 > 278

ފިރިހެން އަންހެން
0 110-120 0
0 100-110 0
3 90-100 0
18 80-90 6
27 70-80 26
46 60-70 52
66 50-60 81
104 40-50 111
223 30-40 215
230 20-30 218
160 10-20 164
155 0-10 151
އާބާދީގެ އެވްރެޖް އުމުރު: 30.82 އަހަރު
ލައިފް އެކްސްޕެކްޓޭންސީ: 75.19 އަހަރު

އާބާދީ ހޯދާ
ތާރީޚް:
އުމުރު: އަހަރު ފުރި އަހަރު ނުފުރޭ
ޖިންސް: ފިރިހެން: އަންހެން:
ގޮތް: ދިރިއުޅުނު: މަރުވި:
ނަތީޖާ:

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-01-31)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް (2019-01-31)
  • ޚަބަރު: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސްގެ ފަރާތުން ދާންދޫގައި "ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ސޭފް ޑައިވިންގ އެވެއަރނެސް" ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބާއްވައިފި (2019-03-19)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު