`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Tue, 20 Aug 2019 10:20:37 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > އާބާދީ

(20-08-2019)
ޖުމްލަ އާބާދީ
2057
1032 ފިރިހެން
އަންހެން 1025

ފިރިހެން އަންހެން
66 65 < 49
683 18 ≥ ¤ ≥ 65 700
283 18 > 276

ފިރިހެން އަންހެން
0 110-120 0
0 100-110 0
3 90-100 0
18 80-90 6
27 70-80 26
46 60-70 52
68 50-60 82
103 40-50 111
226 30-40 217
229 20-30 217
158 10-20 168
154 0-10 146
އާބާދީގެ އެވްރެޖް އުމުރު: 30.98 އަހަރު
ލައިފް އެކްސްޕެކްޓޭންސީ: 75.37 އަހަރު

އާބާދީ ހޯދާ
ތާރީޚް:
އުމުރު: އަހަރު ފުރި އަހަރު ނުފުރޭ
ޖިންސް: ފިރިހެން: އަންހެން:
ގޮތް: ދިރިއުޅުނު: މަރުވި:
ނަތީޖާ:

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-01-31)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ދާންދޫ އިން މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ތަކުގައި ގެ އަޅާނޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ (2019-08-07)
  • ޚަބަރު: ދާންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހު ކޮށްފި (2019-07-19)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު