`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Mon, 17 Dec 2018 10:05:07 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > އާބާދީ

(17-12-2018)
ޖުމްލަ އާބާދީ
2065
1037 ފިރިހެން
އަންހެން 1028

ފިރިހެން އަންހެން
57 65 < 42
692 18 ≥ ¤ ≥ 65 702
288 18 > 284

ފިރިހެން އަންހެން
0 110-120 0
0 100-110 0
1 90-100 0
20 80-90 5
26 70-80 28
40 60-70 52
76 50-60 79
101 40-50 113
220 30-40 208
230 20-30 221
167 10-20 168
156 0-10 154
އާބާދީގެ އެވްރެޖް އުމުރު: 30.55 އަހަރު
ލައިފް އެކްސްޕެކްޓޭންސީ: 74.92 އަހަރު

އާބާދީ ހޯދާ
ތާރީޚް:
އުމުރު: އަހަރު ފުރި އަހަރު ނުފުރޭ
ޖިންސް: ފިރިހެން: އަންހެން:
ގޮތް: ދިރިއުޅުނު: މަރުވި:
ނަތީޖާ:

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2018-11-15)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންހޯދުމާއި ބެހޭ (2018-10-18)
  • ޚަބަރު: މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 1 ވަނަ ދަރަޖަ ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހާސިލްކޮށްފި (2018-10-17)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު