`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Tue, 19 Feb 2019 11:31:54 +0500

ޞަފްޙާތައް
ޚަބަރު

އޮޑިޓަރޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް މީގެ ކުރިން ވިލަރެސްކޮށްފައި ހުރި ގޮތްތަކާއި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ...
13-02-2019

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...


ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި
ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދާންދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ އޮތީ ދާންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައެވެ. މިޖަލްސާގައި، ރަށުގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނެވެރިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ދުވަހާ ...
08-02-2019

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ރަށުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި، ރަށަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ކުރައްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ވަޒީރުންނާއި އަދި ރަށުގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ބޭފުޅުން ...
08-02-2019

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...


ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2018-12-16)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް (2019-01-31)
  • ޚަބަރު: އޮޑިޓަރޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި (2019-02-13)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު