Wed, 28 Jan 2015 03:54:44 +0500
`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އިސްމާއީލް ލަތީފް އައްޔަންކޮށްފި
މިއަދު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 45 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިޤްބާލް ޢަބްދުﷲ އާއި ވާދަކޮށް 1 ވޯޓްގެ ތަފާތަކުން ކުރިހޯއްދަވައިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ގއ. ދާންދޫ / ދަލާސްޓް / ...
11-01-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާ، މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި
މިއަދު އޮތް ކައުންސިލްގެ 44 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިޤްބާލް ޢަބްދުﷲ އެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް، މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ވާޖިބު އަދާ ނުކުރެވޭތީ ކަމަށް ބުނެ ...
08-01-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
މަސްވެރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް އައިސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދާންދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިކްފޯ) އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމް ކުރާ ރަށްތަކާއެކު ސޮއިކުރުމަށް މިފްކޯ އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ...
13-11-2014

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
މި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ، ދާންދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ތަޢުލީމީ، އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރާ އަމާން އޮމާންކަމާއެކު އިސްލާމް ދީނާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ރައްޔިތަކަށްވުމަށް ގުޅިގެން ކުރިމަގު އިތުރަށް އުޖާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މިޝަން
މި ކައުންސިލްގެ މިޝަން އަކީ، ޒަމާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ކުރިއެރުމެއް ދަނެގަނެ ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ޢުމްރާނީ، އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެންމެން އެކީގައި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ދާންދޫ
ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ދާންދޫއަކީ މި އަތޮޅުގައި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދެވަނަ ރަށެވެ. ދާންދޫގެ އާބާދީއަކީ 1965 މީހުންނެވެ. އެއީ 978 އަންހެނުންނާއި 987 ފިރިހެނުންނެވެ.ދިގުމިނުގައި 750 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 290 މީޓަރު އޮންނަ ދާންދޫ އޮންނަނީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، މާލެއާއި 394 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. އެއީ ޖޯގްރަފީ ގޮތުން ބަލާއިރު އުތުރުން 0.621445 ޑިގްރީ އަދި އިރުން 73.461478 ޑިގްރީއެވެ.

ދާންދޫގައި އިޤުތިޞާދީ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކުރަނީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަ 7 ދޯންޏެއް ދާންދޫގައި އޮވެއެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 30 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން (2014-09-25)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (2014-11-17)
  • ޚަބަރު: ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އިސްމާއީލް ލަތީފް އައްޔަންކޮށްފި (2015-01-11)
ނަމާދު ވަގުތު