Tue, 28 Apr 2015 15:16:20 +0500
`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލްސަރވިސް އިނޮވޭޝަން އެވޯޑް ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހާސިލްކޮށްފި
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޯށްދޭ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ދޭ "ސިވިލް ސާވިސް އިނޮވޭޝަން އެވޯޑް" ދާންދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިފައި މިވަނީ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި "ޕޯސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ...
17-03-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އިއްވުމުގެ އިތުރުން، ދާންދޫގައި 15 ކުދިންނަށްވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދެއްވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޗެކް ހަވާލު ކުރުމާއި، ...
28-02-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...
އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ މިޤާނޫނު ދާންދޫގައި ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ދާންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މި ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ...
25-02-2015

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
މި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ، ދާންދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ތަޢުލީމީ، އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރާ އަމާން އޮމާންކަމާއެކު އިސްލާމް ދީނާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ރައްޔިތަކަށްވުމަށް ގުޅިގެން ކުރިމަގު އިތުރަށް އުޖާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މިޝަން
މި ކައުންސިލްގެ މިޝަން އަކީ، ޒަމާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ކުރިއެރުމެއް ދަނެގަނެ ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ޢުމްރާނީ، އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެންމެން އެކީގައި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ދާންދޫ
ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ދާންދޫއަކީ މި އަތޮޅުގައި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދެވަނަ ރަށެވެ. ދާންދޫގެ އާބާދީއަކީ 1967 މީހުންނެވެ. އެއީ 979 އަންހެނުންނާއި 988 ފިރިހެނުންނެވެ.ދިގުމިނުގައި 750 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 290 މީޓަރު އޮންނަ ދާންދޫ އޮންނަނީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، މާލެއާއި 394 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. އެއީ ޖޯގްރަފީ ގޮތުން ބަލާއިރު އުތުރުން 0.621445 ޑިގްރީ އަދި އިރުން 73.461478 ޑިގްރީއެވެ.

ދާންދޫގައި އިޤުތިޞާދީ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކުރަނީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަ 7 ދޯންޏެއް ދާންދޫގައި އޮވެއެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 53 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން (2015-03-05)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް (2015-02-28)
  • ޚަބަރު: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލްސަރވިސް އިނޮވޭޝަން އެވޯޑް ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހާސިލްކޮށްފި (2015-03-17)
ނަމާދު ވަގުތު