`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Fri, 12 Aug 2022 14:29:05 +0500
ކޯވިޑް-19ގެ ދާންދޫގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
 
ކޮވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > އާބާދީ

(12-08-2022)
ގއ. ދާންދޫގެ އާބާދީ
2112
1055 ފިރިހެން
އަންހެން 1057

ފިރިހެން އަންހެން
64 65 < 72
715 18 ≥ ¤ ≥ 65 715
304 18 > 289

ފިރިހެން އަންހެން
0 110-120 0
0 100-110 0
3 90-100 0
16 80-90 18
27 70-80 23
63 60-70 68
72 50-60 86
150 40-50 150
260 30-40 243
216 20-30 218
185 10-20 176
157 0-10 167

  • ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ އަދަދު: 992
  • ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެންރަށްރަށުގެ މީހުންގެ އަދަދު: 37
  • ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު: 115
  • ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ޖުމްލަ: 1144
  • އާބާދީގެ އެވްރެޖް އުމުރު: 32.09 އަހަރު
  • ލައިފް އެކްސްޕެކްޓޭންސީ: 76.66 އަހަރު

އާބާދީ ހޯދާ
ތާރީޚް:
އުމުރު: އަހަރު ފުރި އަހަރު ނުފުރޭ
ޖިންސް: ފިރިހެން: އަންހެން:
ގޮތް: ދިރިއުޅުނު: މަރުވި:
ނަތީޖާ:

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 57 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2022-08-02)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓް (2022-07-07)
  • ޚަބަރު: މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި (2020-07-26)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު