`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Fri, 15 Nov 2019 02:53:27 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > އާބާދީ

(15-11-2019)
ޖުމްލަ އާބާދީ
2055
1030 ފިރިހެން
އަންހެން 1025

ފިރިހެން އަންހެން
63 65 < 48
697 18 ≥ ¤ ≥ 65 713
292 18 > 292

ފިރިހެން އަންހެން
0 110-120 0
0 100-110 0
3 90-100 0
19 80-90 6
26 70-80 26
49 60-70 53
79 50-60 86
109 40-50 121
238 30-40 227
246 20-30 243
179 10-20 184
160 0-10 162
އާބާދީގެ އެވްރެޖް އުމުރު: 31.07 އަހަރު
ލައިފް އެކްސްޕެކްޓޭންސީ: 75.60 އަހަރު

އާބާދީ ހޯދާ
ތާރީޚް:
އުމުރު: އަހަރު ފުރި އަހަރު ނުފުރޭ
ޖިންސް: ފިރިހެން: އަންހެން:
ގޮތް: ދިރިއުޅުނު: މަރުވި:
ނަތީޖާ:

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-09-12)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ދާންދޫ ފުޓްސަލްދަނޑުގެ މަރާމާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭ (2019-11-07)
  • ޚަބަރު: ހުވަދުއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދާންދޫއަށް ވަޑައިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި (2019-11-06)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު