`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Mon, 23 Sep 2019 23:16:52 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > އާބާދީ

(23-09-2019)
ޖުމްލަ އާބާދީ
2055
1030 ފިރިހެން
އަންހެން 1025

ފިރިހެން އަންހެން
65 65 < 48
696 18 ≥ ¤ ≥ 65 711
299 18 > 294

ފިރިހެން އަންހެން
0 110-120 0
0 100-110 0
3 90-100 0
19 80-90 6
28 70-80 26
49 60-70 53
78 50-60 85
109 40-50 116
235 30-40 225
247 20-30 239
177 10-20 185
158 0-10 162
އާބާދީގެ އެވްރެޖް އުމުރު: 31.00 އަހަރު
ލައިފް އެކްސްޕެކްޓޭންސީ: 75.46 އަހަރު

އާބާދީ ހޯދާ
ތާރީޚް:
އުމުރު: އަހަރު ފުރި އަހަރު ނުފުރޭ
ޖިންސް: ފިރިހެން: އަންހެން:
ގޮތް: ދިރިއުޅުނު: މަރުވި:
ނަތީޖާ:

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-09-12)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ދާންދޫ އިން މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ތަކުގައި ގެ އަޅާނޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ (2019-09-19)
  • ޚަބަރު: އުތުރުހުވަދޫ މަހާސިންތާ ދާންދޫގައި ފަށައިފި (2019-09-05)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު