`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Tue, 18 Jan 2022 17:43:49 +0500
ކޯވިޑް-19ގެ ދާންދޫގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
 
ކޮވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > ކޮވިޑް-19ގެ ދާންދޫގެ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކޮށްފައިވަނީ: 09:52 18-01-2022

ބަލިޖެހުނު މީހުން
މިއަދު
ފަރުވާ ލިބެމުންދާ މީހުން
ހަސްފަތާލުގައި
ރަނގަޅުވި މީހުން
ރޭޓު
މަރުވި މީހުން
ރޭޓު
ސާމްޕަލް ނެގުނު މީހުންގެ އަދަދު
މިއަދު

ކޭސްތަކުގެ އަދަދު
Total Quarantined Houses
Total Quarantined People
#
Address
Date
Quarantined
Direct
Contacts
Total
Quarantined
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2021-12-28)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް (2022-01-10)
  • ޚަބަރު: މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި (2020-07-26)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު