`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Wed, 28 Feb 2024 13:30:19 +0500
ކޯވިޑް-19ގެ ދާންދޫގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
 
ކޮވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > ކޮވިޑް-19ގެ ދާންދޫގެ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކޮށްފައިވަނީ: 14:45 08-05-2022

ބަލިޖެހުނު މީހުން
މިއަދު
ފަރުވާ ލިބެމުންދާ މީހުން
ހަސްފަތާލުގައި
ރަނގަޅުވި މީހުން
ރޭޓު
މަރުވި މީހުން
ރޭޓު
ސާމްޕަލް ނެގުނު މީހުންގެ އަދަދު
މިއަދު

ކޭސްތަކުގެ އަދަދު
Total Quarantined Houses
Total Quarantined People
#
Address
Date
Quarantined
Direct
Contacts
Total
Quarantined
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 142 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2024-02-19)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއިބެހޭ (2024-02-19)
  • ޚަބަރު: މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި (2020-07-26)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް
މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުން


ނަމާދު ވަގުތު