`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Wed, 27 May 2020 10:11:48 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > މަހޯލި
 • މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު
 • އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މައުލޫމާތު:
  • ނަން: ޔޫސުފް މޫސާ
  • މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  • ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 6820026
 • ތަފާސްހިސާބު
  އަހަރު
  މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށައެޅި މިންވަރު
  އިޖާބަދެވުނު ހުށައެޅުމުގެ މިންވަރު
  މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށައެޅުމުގެ ޢަދަދު
  މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށައެޅުމުގެ ޢަދަދު
  މަޢުލޫމާތެއް ދޭން އިންކާރުކުރުމުން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުނު މިންވަރު
  ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު
  ނެގުނު ފީގެ ޖުމުލަ (ދިވެހި ރުފިޔާ)
  2017 3 3 3 0 0 2 16.00
  2016 1 1 1 0 0 1 23.00
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
 • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2020-01-30)
 • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ކުރާ އިލްތިމާސް (2020-03-14)
 • ޚަބަރު: ގޯތި ތެރޭގައި ގަސް ހެއްދުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ދާންދޫގައި ބާއްވައިފި (2020-02-17)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު