`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Wed, 15 Jul 2020 08:15:24 +0500

ޞަފްޙާތައް
ޚަބަރު

ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
10 މަސް 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން | 0 ކޮމެންޓް

ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. މި އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޛްމީން އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު، ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުގެ އިތުރުން އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ކުރީގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ. ދާންދޫ ކައުންސިލުން ބޭނުންކުރަމުން އައި އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ފިލުވުމަށްޓަކައި ޕީއެސްއައިޕީގެ ތެރެއިން ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިވެގެން 2015 ވަނަ އަހަރު އިމާރާތް ކުރަން ފެށުނު މިއިމާރާތުގެ ސަބަބުން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމައަށް ދެވިގެން ދާނެއެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 6700369.40 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. މިއިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުނީ 06 ޑިސެމްބަރ 2015 ގައެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 125 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2020-07-02)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލުން ކުރާ އިލްތިމާސް (2020-03-14)
  • ޚަބަރު: ގޯތި ތެރޭގައި ގަސް ހެއްދުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ދާންދޫގައި ބާއްވައިފި (2020-02-17)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު