`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Wed, 16 Jan 2019 14:58:11 +0500

ޞަފްޙާތައް
ޚަބަރު

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފި
3 ހަފްތާ 5 ގަޑި 28 މިނެޓް ކުރިން | 0 ކޮމެންޓް

26 ޑިސެމްބަރ 2004 ގައި ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރާ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ދާންދޫގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް 26 ޑިސެމްބަރ 2018 ވީ ދުވަހު ހެނދުނު 09:23 ގައި، ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެއިދާރާގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މިހަރަކާތުގައި، ސްކޫތަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކޮށް ދުވަހާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2018-12-16)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންހޯދުމާއި ބެހޭ (2018-10-18)
  • ޚަބަރު: ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފި (2018-12-26)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު