`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Sat, 25 May 2019 18:09:55 +0500

ޞަފްޙާތައް
ޚަބަރު

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފި
4 މަސް 4 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން | 0 ކޮމެންޓް

26 ޑިސެމްބަރ 2004 ގައި ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރާ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ދާންދޫގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް 26 ޑިސެމްބަރ 2018 ވީ ދުވަހު ހެނދުނު 09:23 ގައި، ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެއިދާރާގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މިހަރަކާތުގައި، ސްކޫތަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކޮށް ދުވަހާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-01-31)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް (2019-01-31)
  • ޚަބަރު: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސްގެ ފަރާތުން ދާންދޫގައި "ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ސޭފް ޑައިވިންގ އެވެއަރނެސް" ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބާއްވައިފި (2019-03-19)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު