`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Tue, 19 Mar 2019 10:37:10 +0500

ޞަފްޙާތައް
ޚަބަރު

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފި
2 މަސް 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން | 0 ކޮމެންޓް

26 ޑިސެމްބަރ 2004 ގައި ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރާ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ދާންދޫގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް 26 ޑިސެމްބަރ 2018 ވީ ދުވަހު ހެނދުނު 09:23 ގައި، ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެއިދާރާގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މިހަރަކާތުގައި، ސްކޫތަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކޮށް ދުވަހާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
  • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2018-12-16)
  • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް (2019-01-31)
  • ޚަބަރު: ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި (2019-02-23)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު