`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
   ދާންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި: ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
| |
Mon, 17 Jun 2019 01:52:33 +0500

ޞަފްޙާތައް
މައުލޫމާތު > މަހޯލި
 • މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު
 • އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މައުލޫމާތު:
  • ނަން: ޔޫސުފް މޫސާ
  • މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  • ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 6820026
 • ތަފާސްހިސާބު
  އަހަރު
  މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށައެޅި މިންވަރު
  އިޖާބަދެވުނު ހުށައެޅުމުގެ މިންވަރު
  މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށައެޅުމުގެ ޢަދަދު
  މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށައެޅުމުގެ ޢަދަދު
  މަޢުލޫމާތެއް ދޭން އިންކާރުކުރުމުން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުނު މިންވަރު
  ފީ ނެގުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު
  ނެގުނު ފީގެ ޖުމުލަ (ދިވެހި ރުފިޔާ)
  2017 3 3 3 0 0 2 16.00
  2016 1 1 1 0 0 1 23.00
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
 • ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން (2019-01-31)
 • ޕަބްލިކޭޝަންސް: ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް (2019-01-31)
 • ޚަބަރު: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސްގެ ފަރާތުން ދާންދޫގައި "ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ސޭފް ޑައިވިންގ އެވެއަރނެސް" ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބާއްވައިފި (2019-03-19)

ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭ ލިޔުންތައް


ނަމާދު ވަގުތު